MiniScreen premium

MiniScreen premium, Löwenstein Medical (LM)‘lin yeni kardiyorespiratuvar poligrafi cihazıdır. Cihazın gücü, PAP tedavisi sırasında hava akışının ölçümünde yatmaktadır. Özellikle hızlı değişim ve yüksek basınç gerektiren BiLevel ve ASV gibi ventilasyon modlarında, entegre diferansiyel basınç ölçümü mükemmel bir airflow sinyali sağlar. Bu, MiniScreen Premium’u Non-İnvaziv Ventilasyon takibi için mükemmel şekilde uygun hale getirir. Cihazın bir başka gücü de, poligrafide güvenilir RERA’nın (Respiratory Effort-Related Arousals) analizine izin veren otonom uyarımların analizinde görülür.